eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4476

NGC 4476
Objekt NGC 4476 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4476 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.3'
magnitud: V=12.2m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h29m59s; Dec= 12°20'55"
rödförskjutning (z): 0.006571
Avståndet från solen till NGC 4476: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4476 : PGC 41255, UGC 7637, MCG 2-32-96, CGCG 70-128, VCC 1250, IRAS 12274+1237

Närliggande objekt: NGC 4474, NGC 4475, NGC 4477, NGC 4478

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.