eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4476

NGC 4476
Objekt NGC 4476 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4476 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.80'x1.3'
veľkosť: V=12.2m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h29m59s; Dec= 12°20'55"
RedShift (z): 0.006571
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4476: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4476 : PGC 41255, UGC 7637, MCG 2-32-96, CGCG 70-128, VCC 1250, IRAS 12274+1237

Blízke objekty: NGC 4474, NGC 4475, NGC 4477, NGC 4478

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.