eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4475

NGC 4475
Objekt NGC 4475 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4475 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x0.9'
veľkosť: V=13.6m; B=14.3m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h29m47.7s; Dec= 27°14'36"
RedShift (z): 0.024660
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4475: na základe množstva červeného posunu (z) - 104.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4475 : PGC 41225, UGC 7632, MCG 5-30-8, CGCG 159-8

Blízke objekty: NGC 4473, NGC 4474, NGC 4476, NGC 4477

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.