eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4477

NGC 4477
Objekt NGC 4477 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4477 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.70'x3.3'
veľkosť: V=10.4m; B=11.4m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h30m2s; Dec= 13°38'13"
RedShift (z): 0.004520
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4477: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4477 : PGC 41260, UGC 7638, MCG 2-32-97, CGCG 70-129, VCC 1253, IRAS 12275+1354, Markarian chain

Blízke objekty: NGC 4475, NGC 4476, NGC 4478, NGC 4479

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.