eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4479

NGC 4479
Objekt NGC 4479 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4479 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.3'
magnitud: V=12.4m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h30m18.3s; Dec= 13°34'41"
rödförskjutning (z): 0.002922
Avståndet från solen till NGC 4479: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 12.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4479 : PGC 41302, UGC 7646, MCG 2-32-100, CGCG 70-134, VCC 1283

Närliggande objekt: NGC 4477, NGC 4478, NGC 4480, NGC 4481

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.