eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4486A

NGC 4486A
Objekt NGC 4486A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4486A - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 11.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h30m57.7s; Dec= 12°16'16"
rödförskjutning (z): 0.000500
Avståndet från solen till NGC 4486A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 2.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4486A : PGC 41377, UGC 7658, MCG 2-32-110, CGCG 70-141, ARAK 372, VCC 1327

Närliggande objekt: NGC 4486B, NGC 4486, NGC 4487, NGC 4488

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.