eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4510

NGC 4510
Objekt NGC 4510 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4510 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.9'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h31m47.2s; Dec= 64°14'2"
rödförskjutning (z): 0.009113
Avståndet från solen till NGC 4510: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 38.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4510 : PGC 41489, UGC 7679, MCG 11-15-58, CGCG 315-41

Närliggande objekt: NGC 4508, NGC 4509, NGC 4511, NGC 4512

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.