eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4515

NGC 4515
Objekt NGC 4515 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4515 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.40'x1.1'
veľkosť: V=12.3m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h33m4.9s; Dec= 16°15'56"
RedShift (z): 0.003172
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4515: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4515 : PGC 41652, UGC 7701, MCG 3-32-65, CGCG 99-86, VCC 1475

Blízke objekty: NGC 4513, NGC 4514, NGC 4516, NGC 4517A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.