eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4515

NGC 4515
Objekt NGC 4515 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4515 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.1'
magnitud: V=12.3m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h33m4.9s; Dec= 16°15'56"
rödförskjutning (z): 0.003172
Avståndet från solen till NGC 4515: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4515 : PGC 41652, UGC 7701, MCG 3-32-65, CGCG 99-86, VCC 1475

Närliggande objekt: NGC 4513, NGC 4514, NGC 4516, NGC 4517A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.