eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4520

NGC 4520
Voorwerp NGC 4520 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4520 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.10'x0.6'
omvang: V=14.0m; B=15.0m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h33m49.9s; Dec= -7°22'29"
roodverschuiving (z): 0.025444
De afstand van de zon tot NGC 4520: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 107.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4520 : PGC 41748, IC 799, NPM1G -07.0367

Objecten in de buurt: NGC 4519A, NGC 4519, NGC 4521, NGC 4522

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.