eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4520

NGC 4520
Objekt NGC 4520 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4520 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.6'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h33m49.9s; Dec= -7°22'29"
rödförskjutning (z): 0.025444
Avståndet från solen till NGC 4520: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 107.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4520 : PGC 41748, IC 799, NPM1G -07.0367

Närliggande objekt: NGC 4519A, NGC 4519, NGC 4521, NGC 4522

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.