eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4519A

NGC 4519A
Objekt NGC 4519A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4519A - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.2'
magnitud: V=15.2m; B=16.1m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h33m24.7s; Dec= 8°41'26"
rödförskjutning (z): 0.004783
Avståndet från solen till NGC 4519A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4519A : PGC 41706, MCG 2-32-134, CGCG 70-165, VCC 1501

Närliggande objekt: NGC 4518A, NGC 4518, NGC 4519, NGC 4520

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.