eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4521

NGC 4521
Objekt NGC 4521 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4521 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.50'x0.6'
magnitud: V=12.2m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h32m47.6s; Dec= 63°56'22"
rödförskjutning (z): 0.008459
Avståndet från solen till NGC 4521: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 35.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4521 : PGC 41621, NGC 4512, UGC 7706, MCG 11-15-61, CGCG 315-46, KCPG 345B

Närliggande objekt: NGC 4519, NGC 4520, NGC 4522, NGC 4523

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.