eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4521

NGC 4521
Objekt NGC 4521 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4521 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x0.6'
veľkosť: V=12.2m; B=13.1m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h32m47.6s; Dec= 63°56'22"
RedShift (z): 0.008459
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4521: na základe množstva červeného posunu (z) - 35.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4521 : PGC 41621, NGC 4512, UGC 7706, MCG 11-15-61, CGCG 315-46, KCPG 345B

Blízke objekty: NGC 4519, NGC 4520, NGC 4522, NGC 4523

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.