eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4519

NGC 4519
Objekt NGC 4519 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4519 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.20'x2.5'
veľkosť: V=11.8m; B=12.3m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h33m30.2s; Dec= 8°39'18"
RedShift (z): 0.004056
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4519: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4519 : PGC 41719, UGC 7709, MCG 2-32-135, CGCG 70-167, VCC 1508, IRAS 12308+0856

Blízke objekty: NGC 4518, NGC 4519A, NGC 4520, NGC 4521

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.