eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4518

NGC 4518
Objekt NGC 4518 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4518 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h33m11.7s; Dec= 7°51'8"
RedShift (z): 0.021828
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4518: na základe množstva červeného posunu (z) - 92.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4518 : PGC 41674, NGC 4518A, MCG 1-32-95, CGCG 42-150, NPM1G +08.0291, IRAS 12306+0806, VCC 1484

Blízke objekty: NGC 4518B, NGC 4518A, NGC 4519A, NGC 4519

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.