eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4523

NGC 4523
Objekt NGC 4523 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4523 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.8'
veľkosť: V=14.1m; B=14.4m
Jas povrchu: 15.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h33m48s; Dec= 15°10'6"
RedShift (z): 0.000874
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4523: na základe množstva červeného posunu (z) - 3.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4523 : PGC 41746, UGC 7713, MCG 3-32-68, DDO 135, IRAS 12313+1526, CGCG 99-89, VCC 1524

Blízke objekty: NGC 4521, NGC 4522, NGC 4524, NGC 4525

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.