eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 456

NGC 456
Objekt NGC 456 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 456 - mlhovina v souhvězdí Tucanae
Typ: EN+OCL -
Úhlové rozměry: 15.00'x15.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h13m46s; Dec= -73°17'30"
Jiné názvy objektu NGC 456 : ESO 29-SC38, in SMC

Nedaleko objekty: NGC 454-2, NGC 455, NGC 457, NGC 458

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.