eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 457

NGC 457
Objekt NGC 457 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 457 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Cassiopeiae
Typ: I3r -
Úhlové rozměry: 20.00'
velikosti: V=6.4m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h19m33s; Dec= 58°17'42"
Jiné názvy objektu NGC 457 : OCL 321

Nedaleko objekty: NGC 455, NGC 456, NGC 458, NGC 459

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.