eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 457

NGC 457
objekt NGC 457 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 457 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: I3r -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 20.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.4m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t19m33s; Dec= 58°17'42"
Andre objektnavn NGC 457 : OCL 321

Naboobjekter: NGC 455, NGC 456, NGC 458, NGC 459

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.