eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 457

NGC 457
Obiekt NGC 457 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 457 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kasjopeja
Тип: I3r -
Wymiary kątowe: 20.00'
Wielkość gwiazd: V=6.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h19m33s; Dec= 58°17'42"
Inne nazwy obiektów NGC 457 : OCL 321

Sąsiadujące obiekty: NGC 455, NGC 456, NGC 458, NGC 459

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.