eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4567

NGC 4567
Objekt NGC 4567 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4567 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 3.10'x2.2'
veľkosť: V=11.3m; B=12.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h36m32.7s; Dec= 11°15'28"
RedShift (z): 0.007495
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4567: na základe množstva červeného posunu (z) - 31.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4567 : PGC 42064, UGC 7777, MCG 2-32-151, CGCG 70-189, IRAS 12340+1130, VCC 1673, VV 219, KCPG 347A, Siamese twins

Blízke objekty: NGC 4565, NGC 4566, NGC 4568, NGC 4569

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.