eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4567

NGC 4567
Objekt NGC 4567 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4567 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 3.10'x2.2'
magnitud: V=11.3m; B=12.1m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h36m32.7s; Dec= 11°15'28"
rödförskjutning (z): 0.007495
Avståndet från solen till NGC 4567: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 31.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4567 : PGC 42064, UGC 7777, MCG 2-32-151, CGCG 70-189, IRAS 12340+1130, VCC 1673, VV 219, KCPG 347A, Siamese twins

Närliggande objekt: NGC 4565, NGC 4566, NGC 4568, NGC 4569

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.