eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4587

NGC 4587
Objekt NGC 4587 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4587 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.5'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h38m35.3s; Dec= 2°39'28"
rödförskjutning (z): 0.003005
Avståndet från solen till NGC 4587: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 12.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4587 : PGC 42253, UGC 7805, MCG 1-32-123, CGCG 42-188, VCC 1763

Närliggande objekt: NGC 4585, NGC 4586, NGC 4588, NGC 4589

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.