eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 460

NGC 460
objekt NGC 460 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 460 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Tucanae
Typen: OCL+EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.5m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t14m38s; Dec= -73°17'30"
Andre objektnavn NGC 460 : ESO 29-SC39, in SMC

Naboobjekter: NGC 458, NGC 459, NGC 461, NGC 462

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.