eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 462

NGC 462
objekt NGC 462 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 462 - galakse i stjernebildet Piscium
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.7m; B=15.7m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t18m10.9s; Dec= 4°13'35"
Rødforskyvning (z): 0.046463
Avstand fra solen til NGC 462: basert på redshiftverdien (z) - 196.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 462 : PGC 4667, NPM1G +03.0047

Naboobjekter: NGC 460, NGC 461, NGC 463, NGC 464

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.