eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 462

NGC 462
Voorwerp NGC 462 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 462 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Piscium
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.4'
omvang: V=14.7m; B=15.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h18m10.9s; Dec= 4°13'35"
roodverschuiving (z): 0.046463
De afstand van de zon tot NGC 462: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 196.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 462 : PGC 4667, NPM1G +03.0047

Objecten in de buurt: NGC 460, NGC 461, NGC 463, NGC 464

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.