eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 462

NGC 462
Obiekt NGC 462 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 462 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: E0 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.40'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.7m; B=15.7m
Jasność powierzchni: 12.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h18m10.9s; Dec= 4°13'35"
Redshift (z): 0.046463
Odległość od Słońca do NGC 462: w oparciu o wartość redshift (z) - 196.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 462 : PGC 4667, NPM1G +03.0047

Sąsiadujące obiekty: NGC 460, NGC 461, NGC 463, NGC 464

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.