eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 462

NGC 462
Objekt NGC 462 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 462 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=14.7m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h18m10.9s; Dec= 4°13'35"
rödförskjutning (z): 0.046463
Avståndet från solen till NGC 462: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 196.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 462 : PGC 4667, NPM1G +03.0047

Närliggande objekt: NGC 460, NGC 461, NGC 463, NGC 464

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.