eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 464

NGC 464
Obiekt NGC 464 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 464 - dwie gwiazdki w konstelacji Andromeda
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h19m26.6s; Dec= 34°57'21"

Sąsiadujące obiekty: NGC 462, NGC 463, NGC 465, NGC 466

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.