eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4605

NGC 4605
Objekt NGC 4605 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4605 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBc/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.90'x2.4'
veľkosť: V=10.3m; B=10.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h39m59.3s; Dec= 61°36'30"
RedShift (z): 0.000454
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4605: na základe množstva červeného posunu (z) - 1.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4605 : PGC 42408, UGC 7831, MCG 10-18-74, CGCG 293-31, KARA 543, IRAS 12378+6152

Blízke objekty: NGC 4603D, NGC 4604, NGC 4606, NGC 4607

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.