eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4606

NGC 4606
Objekt NGC 4606 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4606 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.30'x1.7'
veľkosť: V=11.8m; B=12.7m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h40m57.5s; Dec= 11°54'43"
RedShift (z): 0.005470
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4606: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4606 : PGC 42516, UGC 7839, MCG 2-32-174, CGCG 70-213, VCC 1859, IRAS 12384+1211

Blízke objekty: NGC 4604, NGC 4605, NGC 4607, NGC 4608

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.