eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4619

NGC 4619
Objekt NGC 4619 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4619 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBb/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.3'
veľkosť: V=12.7m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h41m44.4s; Dec= 35°3'46"
RedShift (z): 0.023106
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4619: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4619 : PGC 42594, UGC 7856, MCG 6-28-18, CGCG 188-14, IRAS 12393+3520

Blízke objekty: NGC 4617, NGC 4618, NGC 4620, NGC 4621

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.