eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4620

NGC 4620
Objekt NGC 4620 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4620 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.5'
veľkosť: V=12.2m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h41m59.3s; Dec= 12°56'36"
RedShift (z): 0.003805
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4620: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4620 : PGC 42619, UGC 7859, MCG 2-32-182, CGCG 70-224, VCC 1902, NPM1G +13.0317

Blízke objekty: NGC 4618, NGC 4619, NGC 4621, NGC 4622A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.