eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4630

NGC 4630
Objekt NGC 4630 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4630 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: IBm - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.2'
magnitud: V=12.6m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h42m31.1s; Dec= 3°57'31"
rödförskjutning (z): 0.002432
Avståndet från solen till NGC 4630: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 10.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4630 : PGC 42688, UGC 7871, MCG 1-32-136, CGCG 42-208, IRAS 12399+0414, CGCG 43-1, VCC 1923

Närliggande objekt: NGC 4628, NGC 4629, NGC 4631, NGC 4632

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.