eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4632

NGC 4632
Objekt NGC 4632 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4632 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 3.00'x1.2'
magnitud: V=11.7m; B=12.4m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h42m32.3s; Dec= -0°4'50"
rödförskjutning (z): 0.005747
Avståndet från solen till NGC 4632: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4632 : PGC 42689, UGC 7870, MCG 0-32-38, CGCG 14-110, UM 514, IRAS 12399+0011

Närliggande objekt: NGC 4630, NGC 4631, NGC 4633, NGC 4634

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.