eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4631

NGC 4631
Objekt NGC 4631 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4631 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 15.20'x2.8'
veľkosť: V=9.2m; B=9.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h42m7.6s; Dec= 32°32'30"
RedShift (z): 0.002021
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4631: na základe množstva červeného posunu (z) - 8.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4631 : PGC 42637, UGC 7865, MCG 6-28-20, CGCG 188-16, IRAS 12396+3249, KCPG 350A, Arp 281, KUG 1239+328B

Blízke objekty: NGC 4629, NGC 4630, NGC 4632, NGC 4633

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.