eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4641

NGC 4641
Objekt NGC 4641 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4641 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h43m7.6s; Dec= 12°3'5"
RedShift (z): 0.006708
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4641: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4641 : PGC 42769, UGC 7889, MCG 2-32-191, CGCG 71-11, VCC 1955, NPM1G +12.0332

Blízke objekty: NGC 4640A, NGC 4640B, NGC 4642, NGC 4643

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.