eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4642

NGC 4642
Objekt NGC 4642 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4642 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.90'x0.5'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h43m17.6s; Dec= -0°38'42"
RedShift (z): 0.008819
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4642: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4642 : PGC 42791, UGC 7893, MCG 0-33-4, CGCG 15-7, IRAS 12407-0022

Blízke objekty: NGC 4640B, NGC 4641, NGC 4643, NGC 4644A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.