eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4642

NGC 4642
Objekt NGC 4642 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4642 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.5'
magnitud: V=12.9m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h43m17.6s; Dec= -0°38'42"
rödförskjutning (z): 0.008819
Avståndet från solen till NGC 4642: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 37.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4642 : PGC 42791, UGC 7893, MCG 0-33-4, CGCG 15-7, IRAS 12407-0022

Närliggande objekt: NGC 4640B, NGC 4641, NGC 4643, NGC 4644A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.