eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4644A

NGC 4644A
Objekt NGC 4644A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4644A - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBb/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.5'
veľkosť: V=13.9m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h42m42.6s; Dec= 55°8'43"
RedShift (z): 0.016501
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4644A: na základe množstva červeného posunu (z) - 69.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4644A : PGC 42708, NGC 4644, UGC 7887, MCG 9-21-30, CGCG 270-14, KCPG 352A

Blízke objekty: NGC 4642, NGC 4643, NGC 4644, NGC 4644B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.