eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4674

NGC 4674
objekt NGC 4674 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4674 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: SBa/P - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m; B=14.1m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t46m3.3s; Dec= -8°39'19"
Rødforskyvning (z): 0.005023
Avstand fra solen til NGC 4674: basert på redshiftverdien (z) - 21.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4674 : PGC 43050, MCG -1-33-5

Naboobjekter: NGC 4672, NGC 4673, NGC 4675, NGC 4676A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.