eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4674

NGC 4674
Objekt NGC 4674 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4674 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SBa/P - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.5'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h46m3.3s; Dec= -8°39'19"
rödförskjutning (z): 0.005023
Avståndet från solen till NGC 4674: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4674 : PGC 43050, MCG -1-33-5

Närliggande objekt: NGC 4672, NGC 4673, NGC 4675, NGC 4676A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.