eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4704

NGC 4704
Objekt NGC 4704 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4704 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBbc/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.9'
veľkosť: V=13.7m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h48m46.4s; Dec= 41°55'16"
RedShift (z): 0.027132
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4704: na základe množstva červeného posunu (z) - 114.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4704 : PGC 43288, UGC 7972, MCG 7-26-54, CGCG 216-31, IRAS 12464+4211

Blízke objekty: NGC 4702, NGC 4703, NGC 4705, NGC 4706

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.