eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4705

NGC 4705
Objekt NGC 4705 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4705 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.10'x1.0'
magnitud: V=11.7m; B=12.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h49m24.9s; Dec= -5°11'43"
rödförskjutning (z): 0.014337
Avståndet från solen till NGC 4705: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4705 : PGC 43350, MCG -1-33-16, IRAS 12468-0455

Närliggande objekt: NGC 4703, NGC 4704, NGC 4706, NGC 4707

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.