eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4706

NGC 4706
Objekt NGC 4706 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4706 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.5'
magnitud: V=12.8m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h49m54s; Dec= -41°16'46"
rödförskjutning (z): 0.012882
Avståndet från solen till NGC 4706: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 54.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4706 : PGC 43411, ESO 323-1, MCG -7-26-55, DRCG 56-44, DCL 278

Närliggande objekt: NGC 4704, NGC 4705, NGC 4707, NGC 4708

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.