eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4709

NGC 4709
Objekt NGC 4709 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4709 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.30'x2.0'
magnitud: V=10.9m; B=12.0m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h50m3.9s; Dec= -41°22'57"
rödförskjutning (z): 0.015604
Avståndet från solen till NGC 4709: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 65.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4709 : PGC 43423, ESO 323-3, MCG -7-26-56, AM 1247-410, DRCG 56-28, DCL 282

Närliggande objekt: NGC 4707, NGC 4708, NGC 4710, NGC 4711

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.