eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4715

NGC 4715
Objekt NGC 4715 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4715 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.1'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h49m57.8s; Dec= 27°49'22"
RedShift (z): 0.022986
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4715: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4715 : PGC 43399, UGC 7986, MCG 5-30-96, CGCG 159-85, NPM1G +28.0242

Blízke objekty: NGC 4713, NGC 4714, NGC 4716, NGC 4717

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.