eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4717

NGC 4717
Voorwerp NGC 4717 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4717 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: SBa - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 1.40'x0.5'
omvang: V=14.2m; B=15.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h50m34.5s; Dec= -9°27'46"
roodverschuiving (z): 0.015591
De afstand van de zon tot NGC 4717: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 65.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4717 : PGC 43467, MCG -1-33-23

Objecten in de buurt: NGC 4715, NGC 4716, NGC 4718, NGC 4719

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.