eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4718

NGC 4718
Objekt NGC 4718 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4718 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h50m32.5s; Dec= -5°16'55"
rödförskjutning (z): 0.015744
Avståndet från solen till NGC 4718: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 66.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4718 : PGC 43463, MCG -1-33-20, IRAS 12479-0500

Närliggande objekt: NGC 4716, NGC 4717, NGC 4719, NGC 4720

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.